company logo
תקנון ותנאי שימוש באתר ליגלייז

ֿאתר ליגלייז פועל מטעם ולמען עמותת ליגלייז הפונה לציבור הישראלי הרוצים לקבל חדשות, עדכונים, כתבות ומידע בתחומי הקנאביס בעברית ובהמשך בשפות נוספות. בנוסף לסיקור ופעילות בפן המדיני וקהילתי לקחה על עצמה ליגלייז לקדם את פיתוח ומינוף תעשיית הקנאביס בארץ על כלל רבדיה כולל הצרכנים, המטופלים והעוסקים בשלבי הגידול, אספקה והפצה. האתר מופעל על ידי עמותת ליגלייז (ע"ר).

תנאי השימוש המפורטים כאן הינם ההסכם המחייב בעבור השימוש באתר ובשירותים הנלווים לו, ואנו דורשים כי תקרא אותם כיוון שהם מחייבים אותך. עם זאת, ברור לנו כי שפה משפטית לעיתים עשויה להיות מסורבלת, ועל כן אנו מסבירים לך, כאן, בשפת בני אדם, מה הם עיקרי ההסכם וכיצד עליך לפעול. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומופנים לכל המינים.

ראשית, מטרת הסכם זה היא להסדיר את יחסיך עם ליגלייז, לרבות זכותה להפסיק לתת את השירותים באתר בכל עת.

שנית, הסכם זה מסדיר את היחסים בינך לבין שאר המשתמשים באתר, את מדיניות השיחה והתגובות ואוסר על שימוש באתר למטרות פרסומיות.

שלישית, ההסכם מסדיר את הזכות של ליגלייז להשתמש בצורה מסוימת בפרטים אישיים שיאספו באמצעות האתר ולספק לך שירותים מפולחים.

לבסוף, חשוב שתדע שליגלייז לעולם לא תהיה אחראית, משום סיבה לכל נזק שיגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע באתר.

הצדדים: הסכם זה הינו הסכם בינך לבין ליגלייז (להלן: עמותת ליגלייז), ובין כלל המשתמשים האחרים באתר (להלן: המשתמשים) בכל הנוגע לשימוש באתרים – legalize.org.il, lglz.org.il, lglz.co.il (להלן: האתר). הסכם זה הינו מחייב וממצה ומטרתו להסדיר את היחסים בינך, ליגלייז והמשתמשים האחרים באתר.

 • שינוי ההסכם: ליגלייז רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה בכל עת, לרבות הטלת הגבלות עליך אישית, או להתנות תנאים ספציפיים על שימושך באתר באמצעות הודעה אישית, וזאת כל עוד ניתנה לך התראה של 14 ימים מראש והזדמנות לסיים הסכם זה.
 • זמינות : ליגלייז תעשה כמיטב יכולתה על מנת לשמור על האתר זמין; עם זאת, אין ליגלייז מתחייבת כי האתר יהיה זמין בכל עת והיא רשאית להפסיק את ניהול האתר, הכתיבה בו ואחסנת השרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. לא תהיה לך טענה לגבי אובדן תכנים, אובדן קישורים או כל טענה אחרת בעת מחיקת האתר או כל חלק ממנו.
 • שלילת תנאי שימוש: לליגלייז הזכות לשלול את תנאי השימוש מכלל המשתמשים, ממשתמשים מקבוצה מסוימת או ממשתמשים ממתחם כתובות IP מסיומות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. ליגלייז תשלול את זכות השימוש בכל מקרה של הפרה מהותית של הסכם שימוש זה וכן במקרה שהיה לליגלייז יסוד להניח כי הפרסום שבוצע על ידי משתמש נעשה בניגוד לדין, לרבות לשון הרע כנגד ליגלייז, משתמש אחר או כל אדם, פרסום המפר זכויות יוצרים, פרסום המפר סוד מסחרי, פרסום המפר איסורים על פי חוקי ותקנות ניירות ערך, פרסום המפר צו איסור פרסום, פרסום המפר סימן מסחרי, בא להטעות צרכנים על פי חוק הגנת הצרכן, פרסום המסית לגזענות, פרסום הקורא למרד, פרסום הקורא לביזה, שוד או פעולת איבה אחרת, פרסום הקורא לאלימות כנגד אדם על סמך נטייתו המינית או השתייכותו המינית, על סמך שירותו בצה"ל או אי שירותו בצה"ל או פרסום הקורא להשמדת עם (להלן: פרסום פוגע)
 • העדר אחריות: ליגלייז תפרסם בבלוג תכנים. התכנים מובאים כמו שהם (AS IS) וללא כל אחריות; התכנים מתבססים על מקורות חיצוניים ועשויים להיות לא מדויקים. כמו כן, חלק מהתכנים עשויים לשאת אופי של מידע עובדתי או ייעוץ מקצועי, אולם, אין להתייחס למידע זה כאל ייעוץ מקצועי ובמיוחד לא כמידע מהימן. כל ידיעה המובאת בחזקת עובדה בבלוג אינה כזו אלא אם נטען אחרת ואין להסתמך עליה בשום פנים ואופן. ליגלייז לא תהיה אחראית בשום מקרה, כמו כן, לנזקים שיגרמו לך במקרים בהם דלף מידע, נפרץ האתר, הושחתו תכנים, נפגעה פרטיותך על ידי חשיפת מידע שהוזן לאתר וכן לכל נזק תוצאתי ממנו. לבסוף, ליגלייז לא תהיה אחראית כלפיך במידה ותסתמך על התכנים באתר.
 • תכנים פרסומיים: ליגלייז תהא רשאית להציג, מפעם לפעם, מודעות של צדדים שלישיים או תכנים פרסומיים של צדדים שלישיים באתר לקידום ושיווק מוצרים וכן תכנים ממומנים על ידי צדדים שלישיים אשר עשויים להיות (או שלא עשויים להיות) לעניינך. הצגת תכנים אלו תעשה בין אם בבאנר פרסומי, במודעות ממומנות או בתכנים ממומנים. הנך מודע לכך כי חלק מהכנסותיה של ליגלייז נובע משירותים אלו ולא תהיה לך כל טענה כנגד הצגת הפרסומות.
 • הסכמה לקבלת חומר פרסומי: מובהר בזה, כי עצם השימוש באתר מהווה, מעבר לכל הסכמה אשר ניתנה ו/או תינתן על ידיך באופן אחר, הסכמה שלך, לקבלת ניוזלטר ו/או חומר פרסומי ו/או אחר מליגלייז בכפוף לזכותך להודיע על רצונך להפסיק לקבל חומר כאמור בכל עת באמצעות הסרתך מהשירות.
 • אחריות לגבי צדדים שלישיים: ליגלייז אינה אחראית לנוהלי הפרטיות או לתכנים של אתרים אחרים אשר ימצא קישור באתר או שמקשרים אל האתר. בלחיצה על קישור, או כל סימן אחר, עליך לשים לב כי ייתכן ואתה עוזב את האתר. כמו כן, ליגלייז לא תהיה אחראית על הפרסומות המוצגות באתר, אלא המפרסמים. כמו כן, ליגלייז לא תהיה אחראית לתוכן המודעות שיפורסמו על ידי צדדים שלישיים ולא תהיה ערבה לטיבן. עוד לא תהא ליגלייז ערבה לאספקת הסחורה שתירכש בעקבות אותם פרסומים ולא תהא ליגלייז אחראית בכל צורה לנזק שיגרם לך עקב רכישה של מוצרים בעקבות פרסומים באתר.
 • קישורים חיצוניים: מפעם לפעם תפרסם ליגלייז באתר, בין באם בתוך כיתוב או בצורה נפרדת, קישורים לאתרים חיצוניים או מסגור של שירותי צד ג'. למען הסר ספק, אין ליגלייז בעלם של אתרים אלו אלא אם נאמר אחרת ואין הם נמצאים בשליטתה אלא אם נאמר אחרת במפורש. ליגלייז לא אחראית לתקינותם של הקישורים החיצוניים ולא אחראית לתוכן המובא בהם.
 • קצירת כתובות דואר: חל עליך איסור מוחלט ומפורש לסרוק את האתר לכתובות דואר אלקטרוני או לכל שימוש אחר אשר עשוי לשמש לעניינים מסחריים או אחרים באמצעים אוטומטיים או ידניים למעט מנועי חיפוש. כל הפרה של סעיף זה הינה הפרה מהותית של הסכם השימוש ועשויה לגרור חסימת מתחם כתובות IP כמו גם נקיטת הליכים משפטיים.
 • זכויות יוצרים: כל המידע המובא באתר זה, לרבות תגובות הגולשים וכן עיצוב האתר, תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, טקסט, תמונה, משחקים, קטעי וידאו, קטעי אודיו והיישום החיצוני הינם קניינה הרוחני של ליגלייז אלא אם צוין אחרת במפורש. נאסר עלייך להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או לעשות שימוש בקניינה הרוחני של ליגלייז ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב, לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית; שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו, אחסון בארכיון, תרגום, עריכה מחדש וכיוצא בזה.
 • שירותים חיצוניים: ליגלייז תהא רשאית להשתמש, בין היתר, בשירותים חיצוניים על מנת לספק תכנים לאתר כמו גם את תכני האתר בצורה יעילה יותר. השימוש בשירותים אלו כפוף לתנאי השימוש בשירותים אלו בלבד ולא תקום כל טענה לגבי שירותים אלו כנגד ליגלייז. (בשפה שאינה משפטית: אם נרשמת לעדכוני דואר אלקטרוני ושירות העדכונים שולח לך דואר זבל, הטענה היא נגד שירות העדכונים ולא נגד ליגלייז). כמו כן, ליגלייז תהא רשאית להשתמש בשירותי צד ג' על מנת לספק חלק מחווית האתר, כגון הצגת סרטונים, ניהול תגובות, קישור לאתרים אחרים או הצבעות על פוסטים, לשירותים אלה עשויים להיות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות שונה, אשר עליך לבחון בטרם תשתמש בשירותים.
 • תגובות והערות משתמש: האתר מערכת המאפשרת שיח בנוגע לפרסומים המובאים בו. על כן, ליגלייז מאפשרת הותרת תגובות בחלק מהעמודים באתר. תגובות אלו מובאות על אחריות כותביהן בלבד ולא באחריות ליגלייז. ליגלייז תאפשר לך לפרסם תגובות לכתבות ומאמרים בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה. אתה מצהיר כי קראת את הסעיף וכי אתה מודע להשלכות ולנזקים שעשויים להיגרם עקב הפרת הסכם זה למשתמשים אחרים ולליגלייז, ואתה מתחייב לפצות את ליגלייז ומשתמשים אחרים בעקבות כל נזק שיגרם עקב שימוש פוגע.
 • פרסום הודעה: כל עוד לא נשללה זכותך לפי אחד מסעיפי החוזה תהא לך הזכות לפרסם הודעות ותגובות לפרסומים באתר או כתבות ('תגובות'), הכפופות להוראות סעיף זה:
 • איסור שימוש מטריד או פוגעני: לא תבצע שימוש באתר על מנת להטריד משתמשים אחרים או את ליגלייז, בין אם באמצעות שליחה בלתי פוסקת של מסרים ובין אם באמצעות שליחת מסרים פוגעניים או מטרידים. תבצע רק שימוש בתום לב במערכת התגובות; לא תתחקה אחר משתמשים אחרים, לא תעקוב אחריהם ולא תאיים עליהם בכל צורה שהיא. לא תאיים לחשוף את זהות המשתמשים האחרים באם אלו כותבים בעילום שם ולא תפגע בכבודם. לא תגרום נזק לשמם הטוב, לרכושם ולגופם של משתמשים אחרים;
 • לא תפרסם כל מידע אשר הינו פרסום פוגע כהגדרתו.
 • הנך פוטר את ליגלייז מכל אחריות לנזקים שיגרמו לך עקב פרסום הודעה על ידי משתמשים כיוון שהנך מודע ליכולתה המוגבלת של ליגלייז לפקח אחר שימוש בתגובות;
 • אחריות: אתה תהיה אחראי בלעדית לתכנים שתפרסם בתגובות, ואתה מצהיר כי בדקת אותם טרם פרסומם וכי תשפה את ליגלייז בגין כל נזק שיגרם לה עקב פרסום תכנים כוזבים.
 • רישיון שימוש לתגובות: הנך מקנה לליגלייז רשיון עולמי, ללא תמורה, לא הדיר, בלתי מוגבל, לרבות ליצירת רישיון משנה, לפרסם, להמחיז או לבצע כל פעולה אחרת בכל תוכן שיוגש על ידך כתגובה, פנייה ו\או כתבה בהתאם לפונקציונאליות הפנימית של האתר.
 • אישור ומחיקת תגובות: לליגלייז הזכות הבלעדית למחוק תגובות ולחסום אותך מלהגיב, כמו גם לא לאשר תגובות שסומנו כדואר זבל. בטרם תעשה כן, ליגלייז תזהיר אותך כי תגובותיך פוגעות באיכות השיח וגורמות נזק. למען הסר ספק, האתר הוא קניינה הבלעדי של ליגלייז וזו אינו מחויבת לפרסם תגובות כלל.
 • הסרת פרסומים פוגעים: באם תמצא לנכון, ליגלייז תהא רשאית לנקוט בשיטה הבאה על מנת למנוע פרסומים פוגעים או להגביל ממשתמש שפוגע באיכות השיח להגיב:
 1. מצאה ליגלייז כי פגעת באיכות השיח ואינה מעוניין לפרסם את תגובותיך, תשלח לך מיידית הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שציינת באותה התגובה ו\או תגובה פומבית לתגובתך באתר ותבהיר כי אינה מעוניינת שתמשיך לפרסם את תגובותיך;
 2. לא ניתנה תגובה להודעת בתוך 24 שעות, תחסום ליגלייז, על פי שיקול דעתה הבלעדית, את יכולתך להגיב. עד שתנתן תגובה לפי סעיף זה, רשאית ליגלייז למחוק כל הודעה שתפורסם על ידך.
 3. אם הגבת, וטענת לסיבות מדוע שלא תחסם, תשקול ליגלייז שנית את חסימתך.
 4. לאחר ששקלה שנית ליגלייז את חסימתך, רשאית היא לנקוט באחד מהצעדים הבאים על מנת להבטיח את איכות השיחה: (1) חסימתך מאפשרות תגובה (2) חיובך בעלות תגובה שתקבע על ידי ליגלייז לפי נסיבות העניין (3) סינון אקטיבי של תגובותיך, עם החזר הוצאות הסינון.
 • תכנים פוגעניים: באם מצאת הודעה או תגובה שעשויה להיות פרסום פוגע, עליך לדווח מיידית לליגלייז. מרגע שהפניה תתקבל, ליגלייז תעשה כמיטב יכולתה לברר האם הפרסום הינו בניגוד להסכם זה ובניגוד לחוק, ובמקרה שתמצא שכן, ליגלייז תסיר את הפרסום ללא דיחוי.
 • תוכן פרסומי: נאסר עלייך לפרסום תגובות בעלות אופי מסחרי, פרסומי או שיווקי ללא הסכמת ליגלייז. כל פרסום של תגובה בעלת אופי כזה תחייב אותך בעלות הפצה של 10,000 ש"ח וכן בעלות אחסון שנתית של 1 ש"ח לאות כתובה בפרסום. למען הסר ספק, תגובות מהסוג הבא יסווגו כתגובות פרסומיות:
 1. תגובות המפנות לאתר מסחרי אשר אינן קשורות בצורה מובנית לתוכן המפורסם בעמוד;
 2. תגובות המכילות יותר מקישור אחד לעמוד מסחרי וללא כל טקסט רלוונטי לתוכן האתר או לפוסט;
 3. תגובות המפנות לאתר אחר בכדי לקדם את עסקיו ללא כל קשר לפרסום באתר;
 4. תגובות ריקות מתוכן שאינן מכילות דבר מלבד טקסט חסר משמעות וקישור לאתר מסחרי.

 
מדיניות פרטיות: ליגלייז מעריכה את פרטיותך ועל כן ניסחה את מדיניות פרטיות זו על מנת להבהיר לך איזה מידע נשמר על ידה וכיצד היא מטפלת בו. בשימושך באתר הנך מסכים כי ליגלייז תאסוף מידע זה ותשתמש בו בהתאם למדיניות זו.

 • מידע שנשמר: ליגלייז שומרת מידע שניתן על ידך, מידע שניתן על ידי אחרים ומידע שמסופק לליגלייז במהלך גלישתך באתר, לרבות מידע שסיפקת בעת שפרסמת תגובות.
 • מידע סטטיסטי: כמו כן, ליגלייז שומרת מידע סטטיסטי כמו כמות הצפיות בכל מודעה וכמות קורות החיים שנשלחו וכן את העמודים המפנים לאתר (HTTP Referrer), סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, רזולוציית המסך ועוד.
 • שימוש בצדדים שלישיים: ליגלייז עשויה להשתמש בצדדים שלישיים לצורך מתן שירותים, לרבות צדדים שלישיים המאפשרים הרשמה לאתר כגון Facebook וכן שירותים סטטיסטיים כמו Google Analytics אשר לחלקם מדיניות פרטיות שונה ממדיניות זו. לצורך כך, הנך נדרש לעיין במדיניות הפרטיות של שירותים אלה מעת לעת, ולבדוק את הסכמתך להם.
 • כיצד ניתן לעיין במידע? על מנת לעיין במידע השמור אודותיך, תידרש לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת privacy@lglz.org.il ולבקש עיון במידע, לצורך כך תידרש לספק לליגלייז מידע המאשר את זיהויך כבעל המידע.
 • כיצד ניתן לתקן מידע? באם אתה מאמין כי מידע מסוים שנשמר על אודותייך אינו נכון, הרי שניתן לתקנו על ידי פניה בדואר אלקטרוני לכתובת privacy@lglz.org.il.
 • כיצד ניתן להסיר מידע או למחוק אותו? ניתן למחוק את כל המידע שלך על ידי פניה בדואר אלקטרוני לכתובת privacy@lglz.org.il עם בקשה להסיר את הפרטים השמורים עלייך.
 • מהם השימושים במידע? ליגלייז תשתמש במידע שיסופק על ידך ויאסף באמצעות האתר על מנת לספק לך את השירותים המפורטים באתר או על ידי העמותה, לרבות העברת מידע על פי אישורך לצדדים שלישיים כגון מעסיקים.
 • האם יעשה שימוש במידע עלי לצרכי דיוור ישיר? אך ורק אם תבקש מליגלייז, ליגלייז תשלח לך מעת לעת ועל פי בחירתך דיוורים ישירים ותהיה באפשרותך להסיר את הדיוור בכל עת.
 • כיצד ניתן לדווח על פגיעה בפרטיותי? אם אתה חש כי פרטיותך נפגעת, אנא צור קשר עם ליגלייז בכתובת privacy@lglz.org.il ואנו נבחן את הנושא.

שונות: הצדדים נכנסים להסכם זה כקבלנים עצמאיים ולא יחולו יחסי עובד-מעביד; כל צד ישא בהוצאותיו במלואו. הדין הישראלי יחול על כל סכסוך הנובע מהסכם זה בלעדית וכי כל סכסוך יובא בצורה בלעדית לבתי המשפט במחוז מרכז בישראל.

תנאי האתר הכלליים הקשורים לתחרויות ואירועים שמקיימת העמותה

 • ליגלייז אינה אחראית בשום אופן על רישום מאוחר של משתתפים או לאובדן פרטי משתתפים במהלך תהליך הרישום לתחרות או אירוע.
 • הזוכים והמשתתפים בתחרויות או אירועים שמפיקה העמותה מסכימים כי שמם יפורסם כמשתתפים/כזוכים בתחרות או האירוע ו/או גם לפעילות שיווקית/פרסומית נוספת מטעם האתר או צדדים שלישיים הקשורים אליו והקשורים לתחרות או האירוע.
 • הפרסים ניתנים כפי שהם ולא ניתן לשנותם ו/או להחליפם. כמו כן, לא ניתן להמיר את הפרסים בכסף או שווה כסף אלא אם צויין במפורש.
 • ההשתתפות מותרת לגולשי האתר או מוזמנים מטעם העמותה או האתר.
 • ההשתתפות בתחרויות אסורה על עובדי ומנהלי חברת ליגלייז ובני משפחותיהם.
 • קביעת הזוכים בפרסים על ידי עמותת ליגלייז הינה סופית ואינה ניתנת לערעור ותימסר על ידי העמותה עד 21 ימים לאחר סיום התחרות.
 • ליגלייז שומרת לעצמה את הזכות, בהינתן תנאים אשר אינם בשליטתה, לבטל או לדחות את התחרות במידת הצורך וזאת בהתאם לשיקול דעת העמותה ובלא לתת דין וחשבון על כך לכל גורם שהוא.


מדיניות ביטול עסקה לאחר רכישת כרטיסים הינה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.

 • ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה אל info@lglz.org.il בתוך עד 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ– 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע.
 • עפ"י תקנות ביטול עסקה, תהיו זכאים להחזר כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח הנמוך מביניהם.
 • שימו לב – לא ניתן לבטל עסקה לרכישת כרטיסים 7 ימי עסקים או פחות, טרם האירוע/כנס, ולא ניתן לבטל אם עברו שבועיים ממועד הרכישה.
 • בעצם ההשתתפות בתחרות או אירוע מקבלים עליהם המשתתפים תנאים וכללים אלו.לעיון במדיניות פרטיות המלאה של אתר ליגלייז לחץ כאן
© זכויות יוצרים 2022. כל הזכויות שמורות לעמותת ליגלייז lglz.org.il | בניית אתרים Zohar Development